Zadanie 1 (19.10.2014 r.)

Wykaż, ze szereg złożony z odwrotności liczb naturalnych, których zapis dziesiętny wymaga użycia nie wszystkich cyfr jest zbieżny.

Wskazówka: wykaż, ze szereg złożony z odwrotności liczb naturalnych, których zapis dziesiętny nie zawiera cyfry zero jest zbieżny.