5a O największym wspólnym dzielniku i podzielności (8 SP, I LO)

Prowadzący Anna Mućka
1.02.2020 r
Podamy prosty sposób znajdowania największego wspólnego dzielnika liczb naturalnych, nazywany Algorytmem Euklidesa. Pokażemy również, że w analogiczny sposób można znajdować wspólny czynnik dwóch wielomianów. Algorytm ten zostanie użyty do rozwiązywania układów równań liniowych w zbiorze liczb całkowitych. Podamy również ciekawe własności największego wspólnego dzielnika i porozwiązujemy różne zadania dotyczące podzielności.

.

Wykład - godz. 14.00, sala 107, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15-17.00, sala 101 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Opis: 
1.02.2020