4a Skupmy się na tym, co istotne! - Zastosowanie w matematyce i w życiu codziennym relacji równoważności. (8SP, I LO)

Prowadzący Żaneta Trębska
7.12.2019 r

Uczniowie poznają własności relacji równoważności i różne jej przykłady: między innymi relacje przystawania i podobieństwa figur na płaszczyźnie, przystawania modulo-p dla liczb całkowitych. Omówiony zostanie podział zbioru na klasy abstrakcji związane z relacją równoważności. Jako ilustracja będzie podany podział zbioru na klasy obiektów
charakteryzujących się pewną wspólną cechą

Wykład - godz. 14.00, sala 107, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15-17.00, sala 101 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa

Opis: 
7.12.2019