5a. W krainie wielu logik - gimnazjum

W programie
Wykład i zajęcia warsztatowe "W krainie wielu logik"

Tematem zajęć będą logiki klasyczne i nieklasyczne. Wykładowcy opowiedzą o
prostej logice rachunku zdań i jej własnościach oraz na jej przykładzie
naświetlą podstawowe własności logik: zgodność, pełność i zwartość.
Ponadto, przedstawione zostaną inne ciekawe przykłady logiki: logika
pierwszego rzędu, logika trójwartościowa oraz logika modalna

Materiały dydaktyczne

Prowadzący
Dr Tomasz Brengos, Dr Paweł Naroski

Czas i miejsce

11 maja 2013 r.

Wykład - godz. 14.00, sala 107 (audytorium), Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.30, sala 101, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Uwaga
Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Podział na grupy według orientacyjnego stopnia zaawansowania. W przypadku małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do połączenia grup.

Wstęp wolny.

Opis: 
11.05.2013