"Jak wykrywać i poprawiać błędy?" -materiały z zajęć

Poniżej znajdziecie slajdy z wykładu oraz zadania z warsztatów.