O nas

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

Rada Programowa
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński,
prof. dr hab. Stanisław Janeczko,
prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński,
prof. dr hab. Zbigniew Lonc,
prof. nzw. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski,
prof. dr hab. Jacek Wesołowski,
dr Krzysztof Bryś,
dr Konstanty Junosza-Szaniawski,
dr Barbara Roszkowska-Lech.

Miejsce spotkań
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny PW), Warszawa
Informacje o numerach sal dostępne są na stronach poszczególnych zajęć.