8a O tym jak przekształcenia geometryczne pomagają w rozwiązaniu zadań (SP, I LO)

Prowadzący: Leszek Sidz
18.04.2020

O tym jak przekształcenia geometryczne pomagają w rozwiązaniu zadań

Symetria osiowa, symetria środkowa, obrót, translacja, jednokładność, to podstawowe przekształcenia geometryczne płaszczyzny. Pomagają one często w zadaniach, których rozwiązania innymi sposobami są bardzo żmudne. Na zajęciach omówione zostaną sposoby wykorzystania przekształceń w rozwiązywaniu zadań różnej trudności. Pokazane też będzie zastosowanie paru przekształceń do zadań przestrzennych.

Wykład - godz. 16.00, sala 107, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 17.15-19.00, sala 101 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Opis: 
18.04.2020