Tematyka zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku 2020

1.02.2020 Anna Mućka O największym wspólnym dzielniku i podzielności godz. 14.00

Na wykładzie poznacie prosty sposób znajdowania największego wspólnego dzielnika liczb naturalnych, nazywany Algorytmem Euklidesa. Pokażemy również, że w analogiczny sposób można znajdować wspólny czynnik dwóch wielomianów. Algorytm ten zostanie użyty do rozwiązywania układów równań liniowych w zbiorze liczb całkowitych. W trakcie warsztatów zbadamy własności największego wspólnego dzielnika i rozwiązemy kika ciekawych zadań dotyczących podzielności.

29.02.2020 Krzysztof Bryś, Co matematyk wie prawie na pewno, czyli o weryfikacji hipotez statystycznych słów kilka godz.14.00

Na wykładzie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: Na czym polega weryfikacja hipotez statystycznych? Co to są testy istotności? Jak weryfikuje się hipotezy statystyczne za ich pomocą? Jak w praktyce można wykorzystać otrzymane wyniki ? W trakcie warsztatów rozwiążemy kilka zadań tekstowych wymuszających postawienie odpowiednich hipotez statystycznych, ich weryfikację oraz interpretację wyników

14.03. 2020 Konstanty Junosza Szaniawski Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe godz. 14.00

Słynny problem Nelsona-Hadwigera polega na pokolorowaniu punktów płaszczyzny, tak aby punkty w odległości 1 miały różne kolory. Na wykładzie zostaną przedstawione różne uogólnienia tego problemu i to co mają wspólnego z praktycznymi zastosowaniami w sieciach radiowych. Omawiane pojęcia będą ilustrowane układankami oraz łamigłówkami logicznymi.

18.04.2020 Leszek Sidz O tym jak przekształcenia geometryczne pomagają w rozwiązaniu zadań godz. 16.00

Symetria osiowa, symetria środkowa, obrót, translacja, jednokładność, to podstawowe przekształcenia geometryczne płaszczyzny. Pomagają one często w zadaniach, których rozwiązania innymi sposobami są bardzo żmudne. Na zajęciach omówione zostaną sposoby wykorzystania przekształceń w rozwiązywaniu zadań różnej trudności. Pokazane też będzie zastosowanie paru przekształceń do zadań przestrzennych.

10.10.2020 Michał Zwierzyński Matematyczne nierówności godz. 14.00

Bardzo często w codzienności matematycznej spotykamy się z nierównościami. Jak ich dowodzić? Jak są one powiązane z geometrią pewnych krzywych oraz zbiorów? Do czego się tak na prawdę przydają? Podczas wykładu przedstawimy podstawowe narzędzia dowodzenia nierówności w matematyce oraz bardzo ciekawe ich zastosowania, również w codziennym życiu.

24.10.2020 Anna Zalewska Mierz siły na wymiary! godz. 14.00

Co długopis rysujący brzeg kleksa może wiedzieć o jego powierzchni? Przyjdź i przekonaj się, jak to właściwie jest z tym obliczaniem pól! Na wykładzie omówimy obliczanie różnego rodzaju pól, także przy użyciu planimetru. Opowiemy też m.in. o mierzeniu koła i zahaczymy o fraktale przy okazji płatka śniegu Koch'a.

14.11.2020 Tomasz Żynda Algorytmy. Z pogranicza matematyki i informatyki godz. 14.00

Jak szybko posortować dane alfabetycznie lub według wielkości? Jak w encyklopedii liczącej 2000 stron odnaleźć zawsze stronę z poszukiwanym słowem za najdalej 11-tym podejściem? Na te i inne pytania odpowiedzi poznają uczestnicy wykładu i warsztatów.

5.12.2020 Barbara Roszkowska-Lech, Żołnierze Conway’a oraz uwalnianie klonów godz. 14.00

Na wykładzie pokażemy jak daleko w głąb pustyni mogą wyprawić się żołnierze Conway’a i poznamy zwyczaje „klonów”, uwięzionych na szachownicy