Wydział MiNI Miejscem Odkrywania Talentów

Miejsce Odkrywania Talentów Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla prowadzonych przez nas zajęć w ramach MiNI Akademii Matematyki. Wyróżnienie to jest związane z umieszczeniem Wydziału na mapie Miejsc Odkrywania Talentów.

Mamy nadzieję, że nasze zajęcia przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.