Grafy przecięć figur geometrycznych w dniu 17 marca na MiNI Akademii Matematyki

W dniu 17 marca 2018 o godzinie 14.00 zapraszamy na wykład dr Pawła Rzążewskiego Grafy przecięć figur matematycznych.

Dla ustalonego zbioru figur na płaszczyźnie (np. kół, trójkątów, odcinków) możemy zbudować tzw. graf przecięć, którego wierzchołkami są te figury, krawędzie zaś to figury, które się przecinają. Na zajęciach zajmiemy się badaniem struktury grafów przecięć dla różnych typów figur. Czy każdy graf jest grafem przecięć pewnych figur? Czy są grafy, które są grafami przecięć kół, a nie są grafami przecięć odcinków? Jak grafy przecięć mogą pomóc w przekazywaniu informacji w sieci? I wreszcie, jak znajomość grafów przecięć może pomóc w ujęciu groźnego przestępcy.
Wykład jak zwykle w sali 107.. Po wykładzie warsztaty na które obowiązują zapisy.

Zapraszamy

Zajęcia są bezpłatne