7a Grafy przecięć figur geometrycznych (gimnazjum)

Prowadzący dr Paweł Rzążewski
17.03.2018

Wykład - godz. 14.00, sala 107 (audytorium), Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Dla ustalonego zbioru figur na płaszczyźnie (np. kół, trójkątów, odcinków) możemy zbudować tzw. graf przecięć, którego wierzchołkami są te figury, krawędzie zaś to figury, które się przecinają. Na zajęciach zajmiemy się badaniem struktury grafów przecięć dla różnych typów figur. Czy każdy graf jest grafem przecięć pewnych figur? Czy są grafy, które są grafami przecięć kół, a nie są grafami przecięć odcinków? Jak grafy przecięć mogą pomóc w przekazywaniu informacji w sieci? I wreszcie, jak znajomość grafów przecięć może pomóc w ujęciu groźnego przestępcy.

Warsztaty - godz. 15.15, sala 101 Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Uwaga
Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Wstęp wolny.

Opis: 
17.03.2018