Tematyka zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku 2018

10.02.2018 Rafał Jóźwiak, „Mózg, klocki i gwiezdne wojny” (warsztaty w laboratorium komputerowym)

Współczesne metody diagnostyczne, zarówno oparte o rejestrację bioelektrycznej czynności neuronów kory mózgowej jak również wykorzystujące bogactwo i mnogość różnych form obrazowania medycznego, pozwalają coraz lepiej poznawać funkcje ludzkiego mózgu oraz odkrywać jego tajemnice. W trakcie wykładu będzie można dowiedzieć się jak matematyka i jej narzędzia przydatne są w odkrywaniu działania i funkcjonowania naszego mózgu oraz co matematyka ma wspólnego z kontrolowaniem mocy znanym z kultowej sagi filmowej "Gwiezdne Wojny".
W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy sami, przy pomocy prowadzących, będą mogli zapoznać się z działaniem wybranych narzędzi komputerowej analizy sygnałów bioelektrycznych mózgu (m.in. obejrzeć "interaktywną mapę mózgu", powstałą w wyniku komputerowej analizy sygnału EEG podczas wykonywania różnych czynności takich jak czytanie, poszukiwanie wzorców na obrazie itp.)

3.03.2018 Łukasz Błaszczyk, Kamil Wołos„Armagedon matematyczny czyli jak modelowanie może świat uratować" (warsztaty w laboratorium komputerowym)

Wykład będzie wstępem do modelowania matematycznego opisującego rzeczywistość. Zostaną przedstawione przykłady wykorzystania
takiego modelowania (np. w aerodynamice samochodów, przepływach ciepła itp). Po wykładzie zajęcia laboratoryjne, w czasie których zostanie w przystępny sposób poruszone zagadnienie dwóch i trzech ciał..

17.03.2018 Paweł Rzążewski, „Grafy przecięć figur geometrycznych”

Dla ustalonego zbioru figur na płaszczyźnie (np. kół, trójkątów, odcinków) możemy zbudować tzw. graf przecięć, którego wierzchołkami są te figury, krawędzie zaś to figury, które się przecinają. Na zajęciach zajmiemy się badaniem struktury grafów przecięć dla różnych typów figur. Czy każdy graf jest grafem przecięć pewnych figur? Czy są grafy, które są grafami przecięć kół, a nie są grafami przecięć odcinków? Jak grafy przecięć mogą pomóc w przekazywaniu informacji w sieci? I wreszcie, jak znajomość grafów przecięć może pomóc w ujęciu groźnego przestępcy.

14.04.2018 Leszek Sidz „Metody Arytmetyki w zadaniach geometrycznych”

Zajęcia będą poświęcone pokazaniu zastosowania w zadaniach geometrycznych własności liczb takich, jak parzystość, podzielność oraz twierdzeń arytmetyki takich , jak Zasada Dirichleta, indukcja matematyczna. Przedstawione będą podstawowe twierdzenia , wymienione powyżej i metody ich zastosowania w różnych zadaniach geometrycznych.

6.10.2018 Agnieszka Badeńska, Barbara Roszkowska-Lech „W krainie średnich”

Pokażemy nierówności między średnimi i ich zastosowania w dowodzeniu nierówności i zagadnieniach optymalizacyjnych.

27.10.2018 Michał Zwierzyński, „Co otrzymamy z przecięcia stożka oraz płaszczyzny?

Na wykładzie opowiemy o różnych równoważnych definicjach krzywych stożkowych (paraboli, elipsy, hiperboli) oraz poznamy ich interesujące własności.

17.11.2018 Przemysław Grzegorzewski, „Oswojenie przypadku".

Podczas zajęć słuchacze zostaną pokrótce zapoznani z historią rachunku prawdopodobieństwa oraz podstawowymi pojęciami teorii prawdopodobieństwa. W szczególności, wychodząc od przykładów praktycznych, będą mieli okazje poznać kilka rozkładów prawdopodobieństwa i ich własności.

8.12.2018 Anna Zalewska, „I tak w kółko”

Czy da się komfortowo jeździć na kwadratowych kołach? W jaki sposób najszybciej śmignąć na sankach z górki i co to ma wspólnego z toczącym się kołem? A jeśli coś zachowuje się jak koło, to czy może być kołem w samochodzie?” Na wykładzie zostaną omówione m.in. krzywa łańcuchowa (w związku ze skonstruowanym przez matematyka Stana Wagona rowerem o kwadratowych kołach), brachistochrona (krzywa najkrótszego spadku) wraz z cykloidą oraz ciekawe zastosowania figur o stałej szerokości, takich jak trójkąt Reuleaux (np. przy różnych kształtach monet).