VI Kongres Młodych Matematyków Polskich - możliwość indywidualnego zgłaszania chęci uczestnictwa w Kongresie - do 13 maja 2016r.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują VI Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Warszawie w dniach 15-18 września 2016. Pragniemy, by wzięli w nim udział najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów z całej Polski. Podczas Kongresu będą oni mieli okazję zetknąć się z wybitnymi matematykami, usłyszeć specjalnie dla nich przygotowane znakomite wykłady, a niektórzy z nich wygłoszą własne referaty.

Dotychczasowe Kongresy (Warszawa 2004, Poznań 2008, Kraków 2010, Gdańsk 2012, Zielona Góra 2014) odniosły wielki sukces. W tym roku wydarzenia części głównej Kongresu zostaną dodatkowo poprzedzone Dniem Popularyzacji Matematyki, w którym wezmą udział zarówno uczestnicy Kongresu jak i uczniowie szkół z całej Polski. Szczegółowe informacje dotyczące Dnia Popularyzacji Matematyki będzie można znaleźć na stronie Kongresu.

Przewidujemy, że w Kongresie weźmie udział około 300 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich została wytypowana przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty. Pragniemy jednak umożliwić każdemu uczniowi pasjonującemu się matematyką zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresie poprzez rejestrację za pomocą formularza znajdującego się na stronie:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie

Uczniowie zgłaszający się indywidualnie zostaną dołączeni do grup wskazanych przez kuratoria. Koszty związane z uczestnictwem w Kongresie uczniów (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne i inne atrakcje) pokryją organizatorzy. Nie możemy, niestety, zagwarantować pokrycia kosztów dojazdu.

Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w Kongresie wszystkich uczniów - pasjonatów matematyki, nie tylko uczestników zajęć MiNI Akademii Matematyki !

Strona www Kongresu :6kmmp.mini.pw.edu.pl/
Facebook:www.facebook.com/6kmmp/