O tym, kto wygrywa każde wybory 7 maja na MINI Akademii Matematyki

W sobotę 7 maja 2016r. tym razem o tradycyjnej godzinie 14.00 i jak zwykle w sali w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej), odbędą się na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Wykład "O tym, kto wygrywa każde wybory" wygłoszą dr Paweł Wójcicki i mgr Artur Giżycki .

Już od lat '50 tych ubiegłego stulecia było wiadomo, że nie ma uczciwej procedury wyborczej. Nie ma też uczciwych wyborów. Na wykładzie pokazana zostanie zależność wygrywającego od procedury głosowania i omówione bardzo znane przykłady naruszenia warunków uczciwego głosowania. Dowiecie się co to jest 'matematyka wyborcza"

Na warsztatach zorganizowane zostaną wybory, gdzie kandydatami i wyborcami będą sami uczestnicy. Poszukamy wspólnie słabych stron zaproponowanej procedury wyborczej.

Po wykładzie i tradycyjnej przerwie na ciastka, około godziny 15.15, zapraszamy na zajęcia warsztatowe.

Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.
Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji na zajęcia warsztatowe, ponieważ istnieje możliwość zamknięcia zapisów na warsztaty po osiągnięciu dopuszczalnej liczby miejsc.

Wstęp wolny. "