2a Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów.(gimnazjum)

Tematyka: Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów.

Wykład. Na wykładzie omówiona zostanie relacja częściowego porządku i podane zostaną różne przykłady zbiorów uporządkowanych (relacja nierówności dla liczb, podzielności dla liczb naturalnych i zawierania dla podzbiorów danego zbioru). Słuchacze zapoznają się z pojęciami elementu maksymalnego, minimalnego, największego i najmniejszego oraz kresów podzbiorów.

Warsztaty w kilku grupach, zróżnicowanych pod względem wieku i zaawansowania matematycznego z zadań o różnym stopniu trudności.

Prowadzący: dr Żaneta Trębska
7 listopada 2015 r.

Wykład - godz. 14.00, sala 107 (audytorium), Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Warsztaty - godz. 15.15, sala 101, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75.

Uwaga
Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Podział na grupy według orientacyjnego stopnia zaawansowania. W przypadku małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do połączenia grup.

Wstęp wolny.

Zdjęcia

Opis: 
07.11.2015