Zadanie 5 (02.03.2015 r.)

Zadanie 5
Sklejono „sześcian” z ośmiu jednakowych kul. Krawędź sześcianu ma długość jeden. Znaleźć promień kuli stycznej zewnętrznie do każdej z tych ośmiu kul.