Liga zadaniowa 2014/2015

Zadanie jest już dostępne w zakładce Liga zadaniowa.

Pierwsze poprawne rozwiązanie zostanie nagrodzone książką Iona Stewarda "Wielkie problemy matematyczne"
ufundowaną przez wydawnictwo "Prószyński i S-Ka"
Na rozwiązania czekamy do 13 marca godz 24
Ciągle jeszcze możecie rozwiązywać zadanie 4. Z powodu błędu w zadaniu przedłużamy termin nadsyłania rozwiązań również do 13 marca godz 24.

Mamy już pierwsze poprawne rozwiązania:
Książkę Iona Stewarda i 2 punkty zdobywa
Kamil Grudzień .
Drugie poprawne rozwiązanie (2 punkty) nadesłał
Jan Kiljański

i trzecie
Jakub Perlin

i jeszcze jedno

Michel Le Bihan .

Gratulujemy