Kształty minimalne i łańcuchy czworościenne

W sobotę 28 lutego 2015 roku o godzinie 14:00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) zapraszamy na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Wykład "Kształty minimalne i łańcuchy czworościenne" wygłosi prof. Stanisław Janeczko. W czasie wykładu zostaną przedstawione struktury długich łańcuchów zbudowanych z jednakowych sfer. Łańcuchy upakowane sferami zbudowane są przy pomocy
trzech elementów a cały łańcuch parametryzowany jest ciągiem przekształceń afinicznych.
Uczestnicy zajęć poznają klasyfikację kształtów łańcuchowych i warunki przy których następują ich rozgałęzienia. Zaprezentowana zostanie analiza graficzna tworzenia łańcuchów i symulacje ich naturalnego wzrostu.

Po wykładzie, który tym razem potrwa do godziny 15.30, oraz tradycyjnej 15-minutowej przerwie na ciastka odbędą się 60-minutowe zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy spróbują samodzielnie rozwiązać zadania związane z tematyką wykładu. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w kilku grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym uczestników oraz pod względem trudności omawianych problemów.

Zdjęcia z zajęć