Program MiNI Akademii Matematyki 2015

Zapraszamy na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki w roku 2015.

Poniżej propozycja zajęć do końca roku.

07.02.2015, dr Leszek Sidz - Proste i okręgi w trójkącie

W czasie wykładu zostaną przedstawione niektóre własności szczególnych
punktów i prostych w trójkącie oraz zadania, związane z ta tematyką.
Przedstawione zostaną zadania związane ze znanymi szkolnymi własnościami,
a także z prostą Eulera , okręgiem dziewięciu punktów i innymi. Zadania te
będą o różnym stopniu trudności, od zadań szkolnych do konkursowych i
olimpijskich.
Po wykładzie odbędą się warsztaty w kilku grupach, zróżnicowanych pod
względem wieku i zaawansowania matematycznego.

28.02.2015, prof. Stanisław Janeczko - Kształty minimalne i łańcuchy czworościenne

Pokażemy strukturę długich łańcuchów zbudowanych z jednakowych sfer. Łańcuchy upakowane sferami zbudowane są przy pomocy trzech elementów a cały łańcuch parametryzowany jest ciągiem przekształceń afinicznych. Podamy klasyfikację kształtów łańcuchowych i warunki przy których następują ich rozgałęzienia. Zaprezentowana zostanie analiza graficzna tworzenia łańcuchów i symulacje ich naturalnego wzrostu.

14.03.2015, mgr inż. Michał Zwierzyński - Paradoksy matematyki. Liczby, geometria i rachunek prawdopodobieństwa.

Na zajęciach przedstawimy wiele problemów dotyczących liczb, geometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa, których rozwiązanie wydaje się zupełnie inne niż z początku mogło się wydawać.

28.03.2015, dr Krzysztof Bryś - Grafy dla każdego

Wykład przeniesie nas w magiczny świat teorii grafów, w którym wszystko staje się prostsze. Słuchacze dowiedzą się jak modelować i rozwiązywać problemy z otaczającego na świata za pomocą grafów. Ich użycie umożliwia proste znajdowanie odpowiedzi na pytania zadawane m. in. przez socjologów, psychologów, gospodynie domowe.
Podczas warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z tematyką omawianą na wykładzie.

18.04.2015, dr Paweł Rzążewski - Matematyk na statku pirackim, czyli rzecz o teorii węzłów.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, co widzi matematyk, kiedy patrzy na splątane kawałki sznurka. Przedstawione zostaną elementy matematycznej teorii węzłów - jak opisywać węzły, czym są węzły równoważne, jak otrzymywać jedne węzły z drugich.

10.10.2015, Dr Barbara Roszkowska-Lech - Ekstrema bez pochodnych?

Podczas zajęć pokażemy jak można rozwiązywać zagadnienia optymalizacyjne bez korzystania z metod analizy matematycznej.

07.11.2015, Dr Żaneta Trębska - Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów.

Na wykładzie omówiona zostanie relacja częściowego porządku i podane zostaną różne przykłady zbiorów uporządkowanych (relacja nierówności dla liczb, podzielności dla liczb naturalnych i zawierania dla podzbiorów danego zbioru). Słuchacze zapoznają się z pojęciami elementu maksymalnego, minimalnego, największego i najmniejszego oraz kresów podzbiorów.

28.11.2015, Dr Grzegorz Sójka - Czy każda kula jest okrągła?

Wykład dotyczyć będzie pojęcia odległości. Po krótkim wstępie zawierającym ciekawostki dotyczące jednostek długości używanych w przeszłości (np. stadion) cześć główna poświęcona pojęciu metryki wraz z przykładami (metryka miejska, rzeki, itp) oraz konsekwencjami wyboru takiej a nie innej metryki (np. kształt kuli). Na koniec kilka słów na temat metryki Hausdorffa w klasie zbiorów wypukłych.

Tradycyjnie, na zajęcia warsztatowe obowiązują zapisy.