Wycieczka do krainy Optymalizacji

W sobotę 26 kwietnia 2014 r. w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) odbyły się kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Wykład "Wycieczka do krainy Optymalizacji" wygłosili dr Andrzej Leśniewski i mgr Krzysztof Leśniewski .

Na zajęciach były rozważane problemy optymalizacji liniowej. Słuchacze poznają między innymi: problem diety, jak zapakować plecak, zagadnienie transportowe, zastosowanie optymalizacji liniowej w teorii gier.

Bezpośrednio po wykładzie odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2013/14 na MiNI Akademii Matematyki. W jej trakcie zostały wręczone nagrody zwycięzcy oraz laureatom Ligi Zadaniowej MiNI Akademii Matematyki. Rozstrzygnięty został także konkurs na najlepszą bajkę o treści matematycznej. Uczestnicy większości zajęć, które odbyły się w bieżącym roku akademickim, otrzymali specjalnie przygotowane dyplomy.

Po 15-minutowej przerwie na ciastka, około godziny 15.30, rozpoczęły zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się za zadaniami związanymi z tematyką omawiana na wykładzie

Zdjęcia z zajęć