Zadania o czworościanach i ostrosłupach.

W sobotę 12 kwietnia 2014 r. w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) odbyły się kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Wykład "Zadania o czworościanach i ostrosłupach" wygłosił dr Leszek Sidz .

Podczas wykładu przedstawionych zostało kilka metod rozwiązywania zadań o czworościanach. Omówione zostały: zastosowanie przekrojów i siatek czworościanów, wykorzystanie własności czworościanów, czworościany ortocentryczne, czworościany o przystających ścianach. Pokazane zostanie wykorzystanie metody rozszerzania czworościanu do równoległościanu. Wszystkie metody ilustrowane były zadaniami z konkursów i olimpiad matematycznych

Po wykładzie i tradycyjnej 15-minutowej przerwie na ciastka odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia omówionej podczas wykładu metody oraz samodzielnie rozwiązania pewnej liczby zadań.

Zdjęcia