Wędrówki pomiędzy płaszczyzną a przestrzenią

W sobotę 8 marca 2014 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) odbyły się kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Wykład "Wędrówki pomiędzy płaszczyzną a przestrzenią" wygłosiła dr Joanna Jaszuńska . Zadania z geometrii przestrzennej często rozwiązuje się, sprowadzając je rozmaitymi metodami do zadań płaskich. W trakcie wykładu przedstawione zostały przykłady problemów z płaszczyzny, przy rozwiązywaniu których opłaca się postąpić przeciwnie - "wyjść w przestrzeń".

Po wykładzie i tradycyjnej 15-minutowej przerwie na ciastka odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia omówionej podczas wykładu metody oraz samodzielnie rozwiązania pewnej liczby zadań, wykorzystujących nietypowe sposoby "spłaszczania".

Zdjęcia