O wypukłości

W sobotę 16 listopada 2013 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) odbyły się kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.

Wykład "O wypukłości" wygłosił dr Mariusz Zając. W trakcie wykładu słuchacze dowiedzieli się jakie znaczenia słowom „wypukły” i „wklęsły” nadają geometria i inne działy matematyki. Była to opowieść o kątach i wielokątach, kołach i gwiazdach ale także o nierównościach, funkcjach i grach.

Po wykładzie i 15 minutowej przerwie na tradycyjne ciastka odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie rozwiązywać zadania o różnym stopniu trudności.

Zdjęcia