Regulamin

Regulamin Ligi zadaniowej Mini Akademii Matematyki w roku szkolnym 2014/2015

 1. Organizatorem Ligii zadaniowej Mini Akademii Matematyki, zwanej dalej konkursem jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów uczestniczących w zajęciach MiNI Akademii Matematyki.
 3. Konkurs obejmuje treści matematyczne prezentowane w trakcie zajęć MiNI Akademii Matematyki.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu w roku szkolnym 2014/15 czuwać będzie Komisja Konkursu w składzie: dr Barbara Roszkowska-Lech, dr Krzysztof Bryś.

Przebieg Konkursu

 1. Po każdych, za wyjątkiem ostatnich, zajęciach MiNI Akademii Matematyki w roku akademickim 2014/15 na stronie www.akademia.mini.pw.edu.pl zamieszczane będzie zadanie konkursowe. Zadanie związane będzie tematycznie z ostatnimi zajęciami.
 2. Dokładny dzień i godzina zamieszczenia zadania będzie ogłaszana w czasie sobotnich zajęć oraz na stronie MiNi Akademii Matematyki. Podany będzie również termin do jakiego należy przysyłać rozwiązania.
 3. Rozwiązania zadań należy nadsyłać drogą mailową na adres miniliga@mini.pw.edu.pl w treści maila lub w postaci załączonego pliku w formacie PDF. Sprawdzane będą tylko te rozwiązania zadań, które Komisja uzna za czytelne.
 4. Uczeń, który jako pierwszy nadeśle prawidłowe rozwiązanie zamieszczonego zadania otrzyma nagrodę książkową ufundowaną przez sponsora Konkursu.
 5. Obowiązują następujące zasady przyznawania punktów uczestnikom Ligi Zadaniowej MiNI Akademii Matematyki:
  i) 2 punkty otrzymuje się za nadesłanie w wyznaczonym terminie poprawnego rozwiązania zadania zamieszczonego na stronie MiNI Akademii Matematyki (maksymalnie do zdobycia 14 punktów).
  ii) po 1 punkcie otrzymuje się za potwierdzone własnoręcznym wpisem na liście obecności uczestnictwo w każdych, za wyjątkiem ostatnich, zajęciach warsztatowych MiNI Akademii Matematyki w roku akademickim 2014/15 (maksymalnie
  do zdobycia 7 punktów).
  iii) 3 punkty otrzymuje się za uzyskanie statusu finalisty w XVI edycji Powszechnego Konkursu Internetowego dla uczniów szkół średnich – Matematyka. Regulamin Konkursu można znaleźć na stronie www.konkurs.mini.pw.edu.pl.
  Maksymalnie do zdobycia w roku akademickim 2014/15 są 24 punkty.
 6. Aktualna liczba punktów zgromadzonych przez poszczególnych uczestników Konkursu będzie umieszczona na stronie www.akademia.mini.pw.edu.pl.
 7. Ostateczną listą rankingową będzie lista zawierająca wszystkie zdobyte punkty i zostanie zamieszczona po przedostatnich zajęciach MiNI Akademii Matematyki w roku akademickim 2014/15.
 8. Zwycięzcą Konkursu w roku akademickim 2014/15 zostanie uczeń który będzie na czele ostatecznej listy rankingowej.
 9. Laureatami Konkursu zostaną osoby zajmujące kolejne czołowe miejsca na ostatecznej liście rankingowej. O liczbie laureatów Konkursu zadecyduje Komisja.
 10. Dla zwycięzcy i laureatów Konkursu przewidujemy nagrody ufundowane
  przez sponsorów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas ostatnich zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku szkolnym 2014/15.
 11. Szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie w ostatecznej liście rankingowej największą liczbę punktów otrzyma wyróżnienie w postaci tytułu „Szkoła MiNI Akademii Matematyki 2015”. Nagrodzonej szkole zostanie zaproponowane wygłoszenie przez wykładowcę MiNI Akademii Matematyki wybranego wykładu. Wykład odbędzie się w siedzibie szkoły lub w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w zależności od decyzji szkoły.
 12. W przypadkach, których nie reguluje powyższy Regulamin decyzję podejmować będzie Komisja Konkursu.