Program MiNI Akademii - II półrocze 2013

Zapraszamy na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki w drugim półroczu 2013.

12.10.2013, Dr Leszek Sidz - Kilka przydatnych twierdzeń geometrii

Wykład: W trakcie wykładu słuchacze poznają kilka twierdzeń  z geometrii : nierówność Ptolemeusza, iloczyn siecznych okręgu, tw. Carnota.

Warsztaty: Praktyczne zastosowanie poznanych twierdzeń w rozwiązywaniu problemów z geometrycznych.

16.11.2013, Dr Mariusz Zając - O wypukłości

Wykład: Wypukły i wklęsły - jakie znaczenia tym używanym na co dzień słowom nadają geometria i inne działy matematyki? Opowieść o kątach i wielokątach, kołach i gwiazdach, ale także o nierównościach, funkcjach i grach.

Warsztaty: Dużo ciekawych zadań związanych z wypukłością.

7.12.2013, Mgr inż. Michał Zwierzyński - O pisaniu bajek matematycznych

Wykład: Tematyką zajęć będą metody nadawania interpretacji kombinatorycznej wyrażeniom matematycznym, dzięki czemu m.in. można dowodzić z pozoru zawiłych tożsamości kombinatorycznych w przystępny i interesujący sposób.

Warsztaty: Uczniowie spróbują swoich sił jako twórcy bajek matematycznych

Tradycyjnie, na zajęcia warsztatowe obowiązują zapisy.