W krainie wielu logik

W sobotę 11 maja 2013 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) wykład "W krainie wielu logik" , wygłosili dr Tomasz Brengos i dr Paweł Naroski.

Tematem zajęć były logiki klasyczne i nieklasyczne. Wykładowcy opowiedzieli o prostej logice rachunku zdań i jej własnościach oraz na jej przykładzie naświetlą podstawowe własności logik: zgodność, pełność i zwartość.
Ponadto, przedstawione zostały inne ciekawe przykłady logiki: logika pierwszego rzędu, logika trójwartościowa oraz logika modalna

Materiały dydaktyczne z zajęć