Prawda czy fałsz?

W sobotę 24 marca 2012 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej), dr Grzegorz Sójka wygłosił wykład "Prawda czy fałsz? W poszukiwaniu paradoksów w matematyce".

Zajęcia poświęcone były z jednej strony przykładom twierdzeń zaprzeczających naszej intuicji, a z drugiej absurdalnym konsekwencjom niewłaściwego użycia narzędzi matematycznych. Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość zetknąć się z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Pobierz materiały do wykładu i warsztatów (tylko dla zapisanych uczestników)

Zdjęcia z zajęć