O rekurencji i nie tylko

W sobotę 10 grudnia 2011 o godzinie 14.00 w sali 134 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, dr Krzysztof Bryś wygłosił wykład "O rekurencji i nie tylko". Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z problemami analogicznymi do omawianych na wykładzie.

W trakcie wykładu została zaprezentowana idea rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów rekurencyjnych. Uczestnicy poznali sposoby tworzenia i rozwiązywania zależności rekurencyjnych. Porównane zostały rekurencyjne i nierekurencyjne metody rozwiązywania przykładowych problemów. Słuchacze dowiedzieli się między innymi jak można rekurencyjnie zdobyć pilnie strzeżoną twierdzę, w jaki sposób króliki przyczyniły się do rozwoju metod rozwiązywania równań rekurencyjnych, jak obliczyć kiedy nastąpi koniec świata według mnichów tybetańskich oraz jak niechcący można udowodnić, że wszystkie koty są czarne.

Zdjęcia z wykładu

Materiały z wykładu i warsztatów - dostępne tylko dla zalogowanych