Tematyka zajęć MiNI Akademii Matematyki w pierwszej połowie roku 2024

Plakat

09.03.2024, godz. 14:00 Żaneta Trębska, Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów

Na wykładzie omówiona zostanie relacja częściowego porządku i podane zostaną różne przykłady zbiorów uporządkowanych (relacja nierówności dla liczb, podzielności dla liczb naturalnych i zawierania dla podzbiorów danego zbioru). Słuchacze zapoznają się z pojęciami elementu maksymalnego, minimalnego, największego i najmniejszego oraz kresów podzbiorów.

23.03.2024, godz. 14:00 Rafał Górak, Jak znaleźć drogę? Kilka słów o algorytmach grafowych

Opowiem o algorytmach grafowych, głównie tych, które wyszukują najkrótszą drogę pomiędzy dwoma wierzchołkami grafu. Zastanowimy się, jak są one skuteczne (czyli ile niepotrzebnych wierzchołków muszą one odwiedzić w drodze do celu) oraz poszukamy ciekawych i nieoczywistych zastosowań.
Wszelkie pojęcia zostaną wyjaśnione w sposób matematyczny i znajomość programowania nie jest potrzebna.

06.04.2024, godz. 14:00 Renata Gruszka, O iloczynach, czyli czy mnożyć można tylko liczby?

Na wykładzie opowiemy o różnych iloczynach skalarnych, w szczególności w przestrzeniach R^2,R^3, przestrzeniach wielomianów R_n [x] oraz o iloczynach wektorowym i mieszanym. Ponadto przedstawimy ich zastosowania w geometrii analitycznej w rzeczywistej przestrzeni dwu i trzywymiarowej.

13.04.2024 godz. 15.30 Tomasz Miller, Nieskończoność – i co dalej? O liczbach nieskończenie wielkich i małych

Choć nieskończoność wyziera w matematyce na każdym kroku, dopiero stosunkowo niedawno nauczyliśmy się ją badać. A raczej nie tyle „ją”, ile „je”, albowiem jak ze zdumieniem odkryli matematycy, w istocie nie ma jednej nieskończoności, lecz nieskończenie wiele. Tworzą one różnorakie systemy „liczb pozaskończonych”, które rozszerzają stare, dobre liczby naturalne. W wykładzie przyjrzymy się niektórym takim systemom, w tym tzw. liczbom kardynalnym i liczbom porządkowym, a także liczbom nadrzeczywistym Conwaya, które oprócz obiektów nieskończenie wielkich zawierają także obiekty nieskończenie małe. Oczywiście nie zabraknie przy tym próby odpowiedzi na pytanie: „Po co to wszystko?”

Wykład 13.04.2024 r. odbędzie się po finale Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka. W tym dniu nie będzie warsztatów.

Poniżej plakat z zajęciami MiNI Akademii Matematyki do pobrania.