FN26: Dlaczego potrzebujemy dowodów w matematyce?

W czasie zajęć pokazane zostaną przykłady "twierdzeń", które są prawdziwe dla małych liczb naturalnych, ale nie są prawdziwe w ogólności. Uzmysłowi to nam, że matematyka nie może obyć się bez dowodów.

prowadzący: mgr Tomasz Żynda
termin: 17 września 2022 (sobota), godz. 11:00
miejsce: sala 313, Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej)

Opis: 
17.09.2022