link do wykładu

Zapraszamy o 14.00 w sobotę 6 czerwca https://youtu.be/b_bPny-cYPQ
Wykład Michał Zwierzyński, Matematyczne nierówności.