Wyniki Trzeciego Konkursu i aktualne rankingi Ligi MiNI Akademii Matematyki

Wyniki indywidualne Trzeciego Konkursu Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegranego 2 grudnia 2017r. - pierwsza dziesiątka:

M.  Imię i nazwisko   Popr. zadań   Czas       Punkty	    Szkoła
1	Piotr Kram	            7	      22m. 54s. 	  06.09 p.	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2	Daniel Laskowski	    6	      19m. 22s.	  05.40 p.	IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
3	Jakub Skrajny	        6	      21m. 27s.	  05.28 p   Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie
4	Ryszard Markowski	5	      13m. 32s.    04.80 p.	Prywatne Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie
5	Filip Rękawek          5        26m. 18s.	  04.15 p.   Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie    
6	Jakub Kaszycki	        4	      08m. 51s.	  04.00 p.	Oddz. Gim. CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie
7	Bartosz Skowronek	    4         12m. 08s.	  03.88 p.	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
8	Jakub Bandurski	    4	      28m. 18s.	  03.24 p.	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
9	Jakub Kwietniewski	2	      09m. 46s.	  02.00 p.	XL LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
10	Dominik Kania         2         09m. 59s.	  02.00 p.  Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów Ligi.

Zadania konkursowe dotyczyły tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki, czyli kodów wykrywających i poprawiających błędy. Konkurs trwał 40 minut. Do rozwiązania było 10 zadań testowych. Za wskazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi do zadania otrzymywało się 1 punkt. Końcowy wynik punktowy został obliczony przez pomnożenie wyniku punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie zadania. Przez pierwsze 10 minut trwania Konkursu współczynnik ten wynosił 1. Potem współczynnik ten malał liniowo aż do osiągnięcia wartości 0,70 na koniec, czyli po 40 minutach.

Ranking indywidualny Ligi MiNI Akademii Matematyki po trzech konkursach - pierwsza dziesiątka:

M.   Imię i nazwisko    Suma punktów         Szkoła
1	Piotr	Kram	            13,53	        XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2	Daniel Laskowski	        12,49	        IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
3	Ryszard Markowski	    11,84	        Prywatne Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie
4	Jakub Skrajny	            11,76	        Katolickie LO im C.K. Norwida w Garwolinie
5	Jakub Kaszycki	            11,44	        Oddz. Gim. CXXII LO im. Ignacego Domeyki w Warszawie
6	Filip Rękawek	            10,39	        Katolickie LO im. C.K. Norwida w Garwolinie
7	Bartosz Skowronek	        10,11	        LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
8	Mikołaj Kamiński	        10,08	        XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
9	Jakub Kwietniewski	     9,21	        XL LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
10	Jakub Bandurski            6,56           XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

W przypadku jednakowej łącznej liczby punktów o kolejności w rankingu decyduje wyższa pojedyncza liczba punktów uzyskana w jednym z konkursów ligowych.

Ranking szkół Ligi MiNI Akademii Matematyki po trzech konkursach - pierwsza piątka:

Miejsce	       Szkoła	                               Suma punktów  
   1 	XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie	     31,71
   2	Katolickie LO im C.K.Norwida w Garwolinie	     26,40
   3	LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie	         13,55
   4	IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie  12,49
   5    Prywatne Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie            11,84
 

Do aktualnego rankingu szkół zaliczane są liczby punktów uzyskanych przez co najwyżej trzech uczniów tej szkoły z najwyższymi ostatecznymi liczbami punktów zdobytymi w każdym konkursie ligowym.

Kolejny konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki rozegramy dopiero w lutym 2018 (po przerwie związanej z feriami świątecznymi i feriami zimowymi), tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii Matematyki. Zadania konkursowe dotyczyć będą tym razem tematyki omawianej na zajęcia, które odbyły się 2 grudnia 2017, czyli automatów komórkowych. Informacja o dokładnym terminie kolejnego konkursu ligowego pojawi się wkrótce na stronie MiNI Akademii Matematyki.