O tym, kto wygrywa każde wybory.

Już od lat '50 tych ubiegłego stulecia było wiadomo, że nie ma uczciwej procedury wyborczej. Nie ma uczciwych wyborów. Na wykładzie pokażemy zależność wygrywającego od procedury głosowania i omówimy bardzo znane przykłady naruszenia warunków uczciwego głosowania.
Na warsztatach zorganizujemy sobie własne wybory, gdzie kandydatami i wyborcami będą sami uczestnicy. Poszukamy wspólnie słabych stron naszej procedury wyborczej.

Zajęcia odbyły się: 7.05.2016
Wykładowca: dr Paweł Wójcicki i mgr Artur Giżycki