Ekstrema bez pochodnych?

Jak można rozwiązywać zagadnienia optymalizacyjne bez korzystania z metod analizy matematycznej?

Zajęcia odbyły się: 10.10.2015
Wykładowca: dr Barbara Roszkowska-Lech