Grafy dla każdego

Wykład przeniesie nas w magiczny świat teorii grafów, w którym wszystko staje się prostsze. Słuchacze dowiedzą się jak modelować i rozwiązywać problemy z otaczającego na świata za pomocą grafów. Ich użycie umożliwia proste znajdowanie odpowiedzi na pytania zadawane m. in. przez socjologów, psychologów, gospodynie domowe.
Podczas warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z tematyką omawianą na wykładzie

Zajęcia odbyły się: 28.03.2015
Wykładowca: dr Krzysztof Bryś