Kształty minimalne i łańcuchy czworościenne

Pokażemy strukturę długich łańcuchów zbudowanych z jednakowych sfer. Łańcuchy upakowane sferami zbudowane są przy pomocy trzech elementów a cały łańcuch parametryzowany jest ciągiem przekształceń afinicznych. Podamy klasyfikację kształtów łańcuchowych i warunki przy których następują ich rozgałęzienia. Zaprezentowana zostanie analiza graficzna tworzenia łańcuchów i symulacje ich naturalnego wzrostu.

Zajęcia odbyły się: 28.02.2015
Wykładowca: prof. Stanisław Janeczko