Wędrówki pomiędzy płaszczyzną a przestrzenią

Zadania z geometrii przestrzennej często rozwiązuje się, sprowadzając je rozmaitymi metodami do zadań płaskich. W trakcie wykładu chciałabym przedstawić przykłady problemów z płaszczyzny, przy rozwiązywaniu których opłaca się postąpić przeciwnie - ,,wyjść w przestrzeń". W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia tej metody oraz rozwiązania pewnej liczby zadań, wykorzystujących nietypowe sposoby ,,spłaszczania".

Zajęcia odbyły się: 8.03.2014
Wykładowca: dr Joanna Jaszuńska