W krainie wielu logik.

Tematem wykładu będą logiki klasyczne i nieklasyczne. Opowiemy troszkę o logice intuicjonistycznej i rozmytej oraz o automatycznym dowodzeniu twierdzeń. 

Zajęcia odbyły się: 20.04.2013
Wykładowca: dr Tomasz Brengos, dr Paweł Naroski