Niezmienniki i półniezmienniki w zadaniach

W trakcie wykładu zaprezentowane będą przykłady wykorzystania niezmienników i półniezmienników w zadaniach matematycznych. Metoda ta jest bardzo przydatna w rozwiązywaniu zadań konkursowych i olimpijskich.

Zajęcia odbyły się: 2.03.2013
Wykładowca: prof. Krzysztof Chełmiński