Jak grać aby wygrać. Kilka słów o grach kombinatorycznych.

Gry kombinatoryczne to takie, które nie mają w sobie żadnego pierwiastka losowości, oraz wszystkie informacje dostępne są dla obu graczy. Dobrze nam znane przykłady to warcaby, szachy czy też Go. W czasie wykładu omówione zostaną niektóre z gier, w których (z pewnym trudem) możemy znaleźć strategię wygrywającą. Ponadto, na przykładzie dość skomplikowanej gry Go zobaczymy gdzie kombinatoryczna teoria gier ma zastosowanie, a gdzie jest ona niewystarczająca.

Zajęcia odbyły się: 8.12.2012
Wykładowca: dr Rafał Górak