Czy komputery mogą być nieobliczalne?

Wykład odwołuje się do jednego z esejów książki wykładowcy (pod tym samym tytułem). Opowieść o złożoności obliczeniowej algorytmów, algorytmach stabilnych i niestabilnych, a także o problemach nierozwiązywalnych algorytmicznie, czyli nieobliczalnych.

Zajęcia odbyły się: 17.11.2012
Wykładowca: dr Paweł Stacewicz