Prawda czy fałsz? W poszukiwaniu paradoksów w matematyce.

Wykład poświęcony będzie z jednej strony przykładom twierdzeń matematycznych zaprzeczających naszej intuicji a z drugiej absurdalnym konsekwencjom niewłaściwego użycia narzędzi matematycznych takich jak dowody indukcyjne.

Zajęcia odbyły się: 24.03.12
Wykładowca: dr Grzegorz Sójka