O Najmocniejszym Twierdzeniu Geometrii

Fakt iż odcinki styczne poprowadzone do okręgu z danego punktu są sobie równe nosi nazwę Najmocniejszego Twierdzenia Geometrii. Na wykładzie zaprezentowane zostanie zastosowanie tego faktu w dowodach kilku ważnych twierdzeń geometrycznych.

Zajęcia odbyły się: 11.02.2012
Wykładowca: prof. Krzysztof Chełmiński