O rekurencji i nie tylko

W trakcie wykładu zostanie zaprezentowana idea rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów rekurencyjnych. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia i rozwiązywania zależności rekurencyjnych. Porównane zostaną rekurencyjne i nierekurencyjne metody rozwiązywania przykładowych problemów. Słuchacze dowiedzą się między innymi jak można rekurencyjnie zdobyć pilnie strzeżoną twierdzę, w jaki sposób króliki przyczyniły się do rozwoju metod rozwiązywania równań rekurencyjnych, jak obliczyć kiedy nastąpi koniec świata według mnichów tybetańskich oraz jak niechcący można udowodnić, że wszystkie koty są czarne.

Zajęcia odbyły się: 10.12.2011
Wykładowca: dr Krzysztof Bryś