Najmniejsze, największe i co z tego wynika.

Przedstawimy zasadę minimum w zastosowaniu do dowodzenia twierdzeń z różnych działów matematyki.

Zajęcia odbyły się: 19.11.2011
Wykładowca: dr Barbara Roszkowska-Lech