Nieskończoność w matematyce i nie tylko.

Koncepcja nieskończoności budziła niepokój, fascynację od dawnych czasów. Pojawiała się w różnych dziedzinach myśli ludzkiej, od religii, przez filozofię, rozważania o Kosmosie, po matematykę, jak również w literaturze, poezji.
W matematyce zagadnienia związane z możliwością nieskończonego podziału tworów geometrycznych, podzielności odcinków (i czasu), związane z tym istotne trudności, w tym znane paradoksy – aporie Zenona z Elei, a później własności zbiorów nieskończonych w powstającej teorii mnogości, wymagały rozstrzygnięcia nie tylko ze względów „filozoficznych”, ale też praktycznych, bo związane były z tak przydatnymi narzędziami jak rachunek różniczkowy i całkowy.
Zajęcia będą poświęcone omówieniu tych zagadnień i najważniejszym koncepcjom, dzięki którym nieskończoność została w matematyce oswojona i jest przydatnym pojęciem.

Zajęcia odbyły się: 7.05. 2011
Wykładowca: prof. Tadeusz Rzeżuchowski