Inwersja na płaszczyźnie

Wykład obejmuje definicję inwersji, jej podstawowe własności i jej zastosowania w zadaniach typowych i olimpijskich.

Zajęcia odbyły się: 26.03.2011
Wykładowca: prof. Andrzej Fryszkowski