Krzywizna

Czym się różnią krzywe od prostych? Czy jedne krzywe są bardziej krzywe od innych? Czy każdą krzywą można wyprostować? Jak mogą zakrzywiać się powierzchnie? Czy płaska mapa może wiernie oddać zakrzywienie Ziemi?

Zajęcia odbyły się: 26.02.2011
Wykładowca: dr Mariusz Zając