Nieprawdopodobny rachunek prawdopodobieństwa

W trakcie wykładu uczestnicy poznają podstawowe metody obliczania prawdopodobieństw zdarzeń oraz ich wybrane zastosowania w życiu codziennym. Przedstawione będą przykłady sytuacji, w których intuicyjne podejście do wyznaczania prawdopodobieństwa prowadzi do niepoprawnych wyników oraz podane zostaną wyjaśnienia tych paradoksów, które wykorzystują rachunek prawdopodobieństwa. Otrzymywane za jego pomocą wyniki, mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają na nieprawdopodobne, okazują się być poprawnymi. Celem wykładu będzie pokazanie, że rachunek prawdopodobieństwa to dział matematyki, który warto i można oswoić.

Zajęcia odbyły się: 11.12.10
Wykładowca: dr Krzysztof Bryś