Kody korekcyjne, czyli jak można wykryć i poprawić błąd w przesyłanej informacji.

Celem zwiększenia niezawodności przekazu powszechnie stosuje się różnego rodzaju metody kodowania wysyłanej informacji. Zasadnicza idea kodowania polega na przesyłaniu wraz z oryginalną wiadomością pewnej informacji "nadmiarowej", nie wnoszącej nic do treści samej wiadomości, ale pozwalającej na wykrycie a niekiedy również na poprawienie ewentualnych błędów.
Na wykładzie zaprezentowane zostaną wybrane metody takiego kodowania.

Zajęcia odbyły się: 20.11.2010
Wykładowca: dr Agata Pilitowska